Chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng

Kính gửi quý khách,

Vương Việt hiểu rằng trong kinh doanh phải có TÂM mới phát triển và thịnh vượng, vì vậy Vương Việt cam kết:

  1. Bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân quý khách
  2. Bảo mật tuyệt đối sản phẩm mà quý khách lấy bên cửa hàng

Trân trọng!